06 ΙΟΥΛ 2017

skip to main content
Photo editing: OnDesignPhoto: Giannoula Banasiou | Photo editing: OnDesignPhoto editing: OnDesign

06 ΙΟΥΛ 2017

Βετελγεζ BE festival

A dark, engrossing story of imminent danger, Betelgez is balanced on an unstable equilibrium. A star named Betelgez is on the brink of supernova. A comparison between the explosion of a star and eruptions of social unrest, a collage of short shots of commanding political speeches are broadcast in the background. The show’s four dancer-acrobats perform aerial feats of circus display. With a tangible sense of risk from the beginning, the dimly lit stage sees tensions stretched thin. Started in 2003, Ki Omos Kinetai combine dance, circus and other creative disciplines.

10, 11 ΙΟΥΝ 2021

9.25

10, 11 Ιουνίου 2021, 21:00

Πειραιώς 260 (Δ)

16, 17 ΜΑΡ 2020

Μάστερ και Μαργαρίτα
κι όμΩς κινείται
16, 17 Μαρτίου 2020, 21:15
Θέατρο Αυλαία

9, 10 ΜΑΡ 2020

Μάστερ και Μαργαρίτα
κι όμΩς κινείται
9, 10 Μαρτίου 2020, 21:15
Θέατρο Ροές